Propisi

Pravni propisi koji regulišu rad omladinskih zadruga:

–  Zakon o zadrugama (Sl.list SRJ br. 41/96 i 12/98),
–  Opšta pravila omladinskog i studentskog zadrugarstva (Sl.list SRJ br.20/98 I Sl.glasnik br.47/2010),
–  Zakon o radu ( Sl.glasnik RS br.24/05, 75/14),
–  Zakon o penzijsko invalidskom osiguranju (Sl.glasnik RS br. 34/03, 42/03),
–  Zakon o zdravstvenom osiguranju (Sl.glasnik RS br.107/05),
–  Zakon o porezu na dohodak gradjana (S.glasnik RS br. 24/01, 80/02),
–  Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Sl.glasnik RS br. 84/04),
–  Zakon o PDV-u (Sl.glasnik RS BR.84/04).